LM Legal Services

Клиент: LM Legal Services
Уебсайт: lmlegalservices.com
Статус: офлайн
Дата на завършване: 28.02.2004
Категория: Информационен уебсайт
Поддръжка: 2003-2004

LM Legal Services е юридическа фирма, която предлага разнообразие от юридически и бизнес услуги за чуждестранни клиенти в България. Уебсайтът съдържа информация за услугите и дейностите на компанията. Съдържанието на уебсайта може да се обновява частично от екипа на фирмата.

Екип

Потребителски интерфейс (front-end разработка), back-end разработка и CMS, поддръжка: Pixelflower

Виж всички проекти