Freestyle. Софийският Lifeguide

Клиент: Програмата Медия Груп
Уебсайт: freestyle.bg
Статус: онлайн
Дата на завършване: 19.10.2005
Категория: Промоционален уебсайт
Поддръжка: 2005-2007

Freestyle е безплатното месечно списание за свободното време на заетия човек в София. В сайта могат да се видят кориците на всички броеве на списанието.

Екип

Графична концепция: Програмата Медия Груп
Потребителски интерфейс (front-end разработка), поддръжка: Pixelflower

Виж всички проекти