Околоцветно пътешествие с Avon

Клиент: New Moment New Ideas Company
Уебсайт: avoncolortrend.com
Статус: офлайн
Дата на завършване: 29.07.2005
Категория: Онлайн игра
Поддръжка: 2005

Околоцветно пътешествие с Авон е игра с онлайн гласуване, свързано с промоция на линията Avon Colortrend. Уебсайтът предоставя на авторите на промоцията детайлна статистика за потребителските гласове. След приключване на гласуването е обявено официалното класиране и победителката в играта.

Екип

Графична концепция: New Moment New Ideas Company
Потребителски интерфейс (front-end разработка), back-end разработка: Pixelflower

Виж всички проекти