Sanbolic

Клиент: Sanbolic
Уебсайт: sanbolic.com
Статус: офлайн
Дата на завършване: 30.07.2013
Категория: Информационен уебсайт

Sanbolic е разработчик на софтуерна платформа за съхранение на данни в дейта центрове. Уебсайтът на Sanbolic е едно от основните средства за предоставяне на информация за платформата Sanbolic Melio.

Sanbolic бяха забелязали тенденция за намаляване на времето, прекарано от посетителите на уебсайта им през последната година. Те искаха да подобрят потребителското взаимодействие, да увеличат времето, което потребителите им прекарват в уебсайта и да им помогнат по-лесно да намират необходимата информация.

Започнахме работа с анализ на текущите проблеми в уебсайта. Решихме да запазим графичния дизайн, като го изчистим от излишните визуални елементи. Изцяло променихме структурата на съдържанието, направихме интуитивна и разбираема навигация и добавихме липсващите функционални елементи. Обединихме информацията от двете досегашни системи за управление на съдържанието, като така сайтът стана доста по-подреден и едновременно с това екипът на Sanbolic можеше много по-лесно и удобно да обновява информацията в него.

Екип

Графична концепция: Rizn
Потребителски интерфейс (front-end разработка), интеграция и тема за WordPress: Pixelflower

Виж всички проекти