Ес Джи Проект

Клиент: Ес Джи Проект
Уебсайт: sgproject.net
Статус: онлайн
Дата на завършване: 24.06.2011
Категория: Портфолио уебсайт

Ес Джи Проект е проектантско дружество, чиято дейност е насочена главно към хидротехнически и екологични съоръжения, като депа за промишлени и битови отпадъци, укрепване на свлачища, корекция на реки, хидроенергийни съоръжения и др. Проектират се също стоманобетонни и метални конструкции на многоетажни жилищни и административни сгради, промишлени и складови цехове, еднофамилни къщи и др. Разработките са предимно на хидротехническа, технологична, конструктивна част и планове за безопасност и здраве.

Уебсайтът представя дейността на фирмата, нейните проекти и дейности. Информацията в уебсайта може да се обновява изцяло от екипа на Ес Джи Проект посредством специализирана система за управление на съдържанието.

Екип

Лого и графична концепция: Loopink
Потребителски интерфейс (front-end разработка), back-end разработка и CMS: Pixelflower

Виж всички проекти