Горичка - интерактивна карта на застрашените гори

Клиент: Инициативна група Витоша
Уебсайт: map.gorichka.bg
Статус: онлайн
Дата на завършване: 10.04.2010
Категория: Интерактивна карта

През ноември 2009 г. Инициативна група Витоша в партньорство с Горичка и ИАГ стартира проект „Възстановяване на приоритетни горски местообитания в Натура 2000 места”, финансиран от Фонда за НПО към ФМ на ЕИП. Целите на проекта са насочени към разработване на методика за възстановяване на унищожени горски екосистеми в ценни природни територии и нейното прилагане чрез възстановяване на 400 дка в 3 пилотни региона, създаване на база данни за увредените гори в България, изграждане на ефективни междусекторни партньорства, информиране и активизиране на обществеността.

В помощ на проекта е разработена интерактивна карта на горите в България с актуална информация за състоянието на горските масиви в страната. Потребителите могат да даряват средства за възстановяване на унищожени гори, както и да се свързват директно с горските стопанства в различните краища на страната. Информацията може да се обновява от екипа на Горичка посредством специализирана система за управление на съдържанието.

Екип

Графична концепция - флаш карта: Loopink
Потребителски интерфейс (front-end разработка), флаш интеграция, back-end разработка и CMS: Pixelflower

Виж всички проекти